Thí điểm cấp phép xây dựng một cửa liên thông điện tử

Thí điểm cấp phép xây dựng một cửa liên thông điện tử - ảnh 1
Hướng dẫn người dân thủ tục CPXD

Ngày 5-10, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định ban hành quy trình thực hành thử nghiệm cơ dè bỉu một cửa liên thông điện tử trong công việc cấp phép xây đắp (CPXD) thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng.

Đây là phương pháp giải quyết cùng lúc các thủ tục: giám định kiến tạo cơ sở – giám định kiến tạo kỹ thuật/kiến tạo bản vẽ thi công – cấp GPXD hoặc giám định kiến tạo kỹ thuật/kiến tạo bản vẽ thi công – cấp GPXD do cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết tại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng sẽ tổ chức liên thông các nội dung thúc đẩy với các cơ quan có thẩm quyền để thực hành các thủ tục thẩm phê duyệt phòng cháy chữa cháy, đấu nối hạ tầng kỹ thuật (liên lạc, cấp điện, thoát nước); lấy quan điểm (trong trường phù hợp cấp thiết) của các cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ không gian, đất đai, quy hoạch kiến trúc.

Các công việc thúc đẩy tới nghĩa vụ, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính quốc gia trong việc công khai, chỉ dẫn thủ tục hành chính, thu nhận giấy tờ, giải quyết và trả kết quả được thực hành tại một đầu mối là Bộ phận thu nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Bộ phận thu nhận và trả kết quả tại Sở Xây dựng là đầu mối tụ hội chỉ dẫn thủ tục hành chính thúc đẩy tới công việc cấp Giấy phép xây đắp; thu nhận giấy tờ của cá nhân, tổ chức để chuyển tới các tổ chức chuyên môn giải quyết và nhận, trả kết quả.

Theo đó, cá nhân, tổ chức chỉ đi đúng 1 cửa là Sở Xây dựng.

Sau khi nộp giấy tờ, người dân có thể tra cứu và nhận thông báo về tình hình xử lý giấy tờ tại chuỗi hệ thống một cửa điện tử của TP, hòm thư điện tử và tin nhắn laptop cá nhân. Toàn bộ thủ tục và quy trình cấp GPXD sẽ được thực hành công khai trên Trang thông báo điện tử Sở Xây dựng, chuỗi hệ thống Một cửa điện tử TP để người dân có thể giao du, theo dõi và giám sát.

Thời gian giải quyết giấy tờ của các thủ tục trên là 42 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ phù hợp thức (bao gồm thời kì lấy quan điểm của các cơ quan, tổ chức thúc đẩy).

Quy trình CPXD một cửa liên thông điện tử sẽ được thử nghiệm trong vòng sáu 04 tuần. Chủ đầu tư có thể tuyển lựa ứng dụng quy trình này hoặc quy trình thường ngày khi thực hành thủ tục cấp GPXD công trình.

Trường phù hợp chủ đầu tư tuyển lựa ứng dụng quy trình thường ngày, thực hành từng bước các thủ tục (giám định kiến tạo cơ sở, giám định kiến tạo kỹ thuật/ kiến tạo bản vẽ thi công, cấp Giấy phép xây đắp), Sở Xây dựng vẫn sử dụng dè bỉu độ liên thông điện tử để lấy quan điểm các cơ quan thúc đẩy khi cấp thiết.